за нас

Благодарим ви за избора да се обърнете към нас. Хоспис Бобов дол предлага медико-социални услуги на хронично болни, лица в терминален стадий и самотни възрастни хора.
Стационарът е разположен на трети етаж в сградата на МБАЛ Д-р Стоян Сантев ЕАД. Капацитетът ни за момента е 20 легла и за болните се грижат лекари, медицински сестри, трудотерапевти, кинезитерапевти, както и добре обучени санитари. На разположение сме 24 часа с високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.
Основната ни задача е да подобрим достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да подпомогнем за поддържането на качеството на живот на болните, семействата и техните близки.

На разположение на пациентите ни сме осигурили 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата висококвалифицирани специалисти. Нашият екип осъществява прегледи, манипулации, здравни и хигиенни грижи, като за всеки пациент се осигурява индивидуална рехабилитационна програма.
В хоспис Бобов дол могат да бъдат настанени терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти, като български граждани така и чужденци.
Управителят на хосписа - Д-р Екатерина Митова е главен асистент, доктор по медицина и детски лекар. От 17 години работи в Югозападен университет “Н. Рилски” - Благоевград. Преди това е работила шест години в дом “Майка и дете” като детски лекар и продължава да трупа трудов стаж като такъв в детското отделение в болницата в Благоевград. Член е на СНЦ „Иновация”, което е доставчик на социални услуги за деца и лица в риск и с увреждания в гр. Бобов дол. От месец април 2011г., след проведен конкурс от община Бобов дол поема управлението на хосписа.
Освен добре разработената стратегия за управление, д-р Митова спечели и благодарение на това, че изведе хосписа на печалба. През 2012-а година задълженията му възлизаха на 14 000 лв., но 2014 година е приключена на печалба от 3 000 лв. Вече трета година се реализират и проекти на Агенция по заетостта.


УСЛУГИ

Хоспис Бобов дол е разположен в сградата на МБАЛ Бобов дол, на самостоятелен етаж, с капацитет 20 места. Стаите са ремонтирани и обзаведени по проект на ЕС: ФАР-3. Стаите са двойки и единични, както и отделна дневна и трапезария. На разположение на пациентите ни са следните услуги 24-часа в денонощието

  • храна
  • престой
  • медицинско обслужване
  • рехабилитация
  • палиативни грижи.

Цена на ден 20 лв. 

Цената за ден престой покрива настаняване, хранене 4 пъти дневно (закуска,обяд, следобедна закуска и вечеря), медицински грижи и консумативи (спринцовки, системи), лекарско наблюдение, спешни и неотложни медицински консултации и терапии както и услуги, свързани с личната грижа за външния вид на пациентите на Хоспис Бобов дол.